Alias email vo WEBYhostingu

Alias emailAlias pre e-mail je rozširujúca adresa pre jedno mailové konto.

Vo „fyzickom svete“ alias e-mailu môžeme porovnať s názvom na poštovej schránke.

Je to akoby sme mali na poštovej schránke napísané 2 mená: jedno meno by bolo Peter Múdry a druhé Jana Múdra. Všetka pošta pre Petra Múdreho aj Janu Múdru by išla do tej istej schránky. 

     Viac mailových adries pre jedno konto

Jedno mailové konto musí mať minimálne jeden alias, ale aj nekonečne veľa aliasov. Napríklad mailové konto bude mať 2 mailové adresy:  peter.mudry@priklad.sk aj  jana.mudra@priklad.sk .

Každý e-mail napísaný na adresu peter.mudry@priklad.sk aj  jana.mudra@priklad.sk pôjde do jedného mailového konta /schránky. 
    Aliasy sa používajú vtedy, keď nie je pre nás praktické, aby existovali fyzicky 2 samostatné emailové kontá.

   Technicky alias emailu

Technicky alias označuje  adresu emailovej schránky, ktorá fyzicky na serveri neexistuje ako samostatné konto.
Existuje len ako presmerovanie do určitej fyzickej schránky. Výhodou je, že nám stačí iba jedna emailová schránka, do ktorej môžeme nasmerovať viacero fiktívnych emailových schránok (aliasov) a pritom obsluhovať iba jednu schránku.

    Vo Webygroup si môžete vytvárať neobmedzené množstvo aliasov pre svoje mailové kontá.
Nastavujete si ich salias vo svojej virtuálnej kancelárií na adrese Setup.Webygroup